Документи

Основні документи

Статут

Ліцензія на медичну практику

Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Документи на приміщення

Передача прав на експлуатацію

Висновок про доступність приміщень

Відомості про директора
Документи по безперервному професійному розвитку

Заява засновників

Інформація про наявність правовідносин з особами

Методологія оцінювання набутих знань

Положення про запобігання конфлікту інтересів

Положення про оцінку заходів

Положення про оцінку заходів БПР на ознаку академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини