Питання для тестування

Ласкаво просимо на тест "Питання для тестування"

П.І.Б
Посада на яку претендуєте
Телефон
Е-mail
1. Який наказ є актуальним для надання допомоги при розвитку анафілактичного шоку?
2. Який інтервал часу є загрозливим в розвитку анафілактичної реакції?
3. Який шлях введення препарату є найбільш безпечним з огляду на алергічну настороженність?
4. Скільки вводиться адреналіну і яким шляхом, якщо у пацієнта виник анафілактичний шок після в/в введення Цефтріаксона? (Вага пацієнта 95кг)
5. Який алгоритм оцінки стану потерпілого від анафілактичного шоку?
6. Дитині 2 роки. Щеплена БЦЖ у пологовому. З якого віку можливе проведення проби Манту за показами:
7. Батьки відмовляються від проби Манту. Яке дослідження є альтернативним?
8. Дитина 3 роки. Не щеплена. Чи потрібно розпочинати вакцинацію саме з БЦЖ
9. Дитина 2 роки. Щеплена БЦЖ у пологовому будинку. При огляді – відсутній «рубчик». Ваші рекомендації щодо подальшої тактики щеплення?
10. Ревакцинація БЦЖ у 7 років:
11. Проба Манту у віці старше 4х років проводиться:
12. Дитина 8 років. Не вакцинована БЦЖ. До якого віку можна вакцинуватись БЦЖ?
13. Наказ МОЗ «Про виявлення осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу» має номер:
14. Вакцинація БЦЖ захищає від:
15. Дитина 7 місяців. Не вакцинована БЦЖ. Не відноситься до груп ризику інфікування ТБ. Чи потрібно проведення проби Манту перед вакцинацією БЦЖ цієї дитини:
16. Скільки вакцин, що показані за планом (крім БЦЖ), лікар має право ввести при необхідності за одне відвідування медичного закладу, проводячи ін’єкції у різні ділянки тіла за умови, що це не суперечить інструкції використання конкретної вакцини
17. Що таке мінімальній інтервал?
18. Щеплення якою вакциною не проводять в один день з іншими вакцинами?
19. Чи можна (за потреби) ввести дитині вакцину КПК одночасно з вакциною ОПВ ?
20. Скільки тривалість мінімального інтервалу між вакцинаціями?
21. Яка вакцина Не є рекомендованою?
22. До якого віку можна робити вакцину Ротарікс?
23. Чи можна поєднувати обов’язкові та рекомендовані вакцини?
24. Яка з цих вакцин НЕ відноситься до живої вакцини?
25. Який стан є тимчасовим протипоказом для проведення вакцинації?
26. Кількість показань до миття рук з милом:
27. Кількість етапів обробки рук антисептиком:
28. Який % спирту повинен містити антисептик для обробки рук:
29. Куди подіти використані засоби індивідуального захисту
30. Чи треба вдягати захисні окуляри чи захисний щиток при показанням, якщо медпрацівник носить лінзи чи окуляри
31. Коли необхідно змінити маску ?
32. Можна використовувати нестерильні рукавички повторно.
33. Як обробити контактні поверхні після контакту з пацієнтом :
34. Що являється відходами категорії В:
35. Послідовність знімання засобів індивідуального захисту
36. Раннє втручання – це…
37. Принципами раннього вручання є наступні: функціональність, розвиток дитини в природному середовищі, командність та…
38. Опис якої моделі командної роботи наведено: «Ця модель передбачає таку командну роботу, коли кожен фахівець набуває нових знань із суміжних дисциплін та, водночас, ділиться своїми знаннями з іншими, Це допомагає членам команди розширити власні професійні кордони та створювати з колегами трансдисциплінарні знання та вміння. Наприклад, кожен член команди опановує техніки ефективної взаємодії з дорослими та з дитиною. Також у команді розширюють власні знання про розвиток дитячо-батьківських стосунків. Всі члени команди засвоюють навички із позиціонування дитини. Тобто як тримати, покласти, посадити, поставити дитину так, щоб це допомагало їй розвиватися та брати участь у спілкуванні, грі та інших видах діяльності. До команди входять не лише фахівці. Важливими членами команди є також батьки та інші дорослі, які несуть відповідальність та ухвалюють рішення щодо розвитку дитини».
39. Про який принцип раннього втручання йдеться? «Підхід, коли дитина засвоює ті навички, які безпосередньо пов'язані з її повсякденним життям. Те, що допоможе грати, гуляти, спілкуватися, робити звичайні речі вже сьогодні, зараз, кожного дня. Важливо не тільки те, що дитина вміє, але й те, як вона це застосує на практиці. Як це змінить її життя та життя родини».
40. Оберіть серед наведених текстів опис дитини другого року життя
41. Дитина третього року життя проявляє наступні реакції: негативізм, упертість, свавілля, прагнення емансипації, знецінювання дорослих, протест-бунт, часті сварки. Що відбувається?
43. Яке з наведених тверджень НЕ є міфом?
43. В умовах, коли дитина раннього віку втратила батьків та росте в інтернатному закладі, де відбувається соціальна депривація дитини, тобто відсутність тих соціальних взаємодій, які дитина має, коли про неї піклуються близькі дорослі виникає…
44. Яка програма в межах послуги раннього втручання вирішує наступні завдання: допомагає родині виважено вибрати заклад, який дитина буде відвідувати після завершення послуги раннього втручання; створює дієву команду для підтримки дитини в новому середовищі; сприяє інклюзії дитини та адаптації сім'ї до нового етапу
45. Опис якої моделі інвалідності наведено в тексті: «У цій моделі інвалідність — складний феномен. Він відображає проблеми на рівні організму, особистості та соціуму. Преамбула конвенції ООН про права людей з інвалідністю вказує, що інвалідність — це наслідок взаємодії людини з функціональними порушеннями та бар’єрів навколо неї. Бар’єрів у ставленні до неї та в навколишньому середовищі, які перешкоджають її участі в житті суспільства нарівні з іншими людьми».
46. Що робити, якщо лікар не може знайти зареєстрованого пацієнта в ЕСОЗ через МІС за обов’язковими параметрами?
47. Як здійснювати кодування випадків медичної реабілітації за Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ)?
48. Як медичному працівнику знайти направлення в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ)?
49. Як створити медичний запис для пацієнта з паперовим направленням в межах ПМГ?
50. Як створити направлення для проходження лікарської комісії?
51. Знайдіть на Аналітичній панелі (Дашборд) НСЗУ кількість декларацій , що заключив будь-який лікар КНП «ДМП6» ОМР. Вкажіть П.І.Б. лікаря та кількість декларацій
52. Я якого місяця та року почалась реформа первинної ланки ?
53. Що таке НСЗУ?
54. Що таке первинна ланка ? Що таке вторинна ланка ? та що таке третинна на ланка ?
55. Що таке гарантований пакет послуг ? І що до нього входить ?
56. З якого місяця та року почалась реформа вторинної ланки ?
57. В яких МІС працює наш заклад охорони здоров’я ?
58. З якою телефонною програмою працює контакт центр і з якою міс інтегрована ця програма?
59. Що таке електронне направлення ? Де його взяти? Та який термін дії е- направлення?
60. Що таке ЕСОЗ ?
61. Які пакети послуг заключив наш заклад з НСЗУ?
62. Які накази регламентують роботу лікаря КНМД у КНП»ДМП№6»ОМР та надання невікладної медичної допомоги?
63. У випадках відсутності лікарів чи санітарного транспорту на одному з КНМД, обслуго- вування населення його теріторії у робочі години покладається:
64. Допомога у КНМД надається:
65. Основні функції лікаря КНМД:
66. Якщо батьки звернулися до КНМД з дитиною у задовільному стані та угода з лікарем поліклінки не складена, алгоритм дії лікаря КНМД:
67. Лікар- педіатр забовʼязан:
68. Алгоритм дій у вівторок для педіатрів, якщо дитина хвора:
69. Порядок вибору лікаря, який надає первинну допомогу:
70. Алоритм дії лікаря при проведенні вакцінації:
71. При організації стаціанару вдома:
72. Кільість обовʼязкових профілактичних щеплень:
Вкажіть позитивні моменти стажування
Вкажіть негативні моменти стажування
Яких кураторів/лікарів ви можете відмітити як найкращих ( ПІБ та чому саме: професійні, комунікативні, особисті якості)
Яких кураторів/лікарів ви можете відмітити як не дуже зацікавлених у навчанні стажерів ( ПІБ та чому саме: професійні, комунікативні, особисті якості)
Ващі пропозиції щодо покращення програми стажування

Leave a reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *